Czy Legg Mason rzeczywiście inwestuje w wartość?


Wszyscy Czytelnicy, którzy mieli okazję zapoznać się z książką Benjamina Grahama Inteligentny inwestor, pewnie zauważyli, że jest ona promowana przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Legg Mason. W dodatku dołączonym do książki można przeczytać, że nowi doradcy inwestycyjni tego towarzystwa najpierw zapoznają się z książką Grahama oraz filozofią inwestowania wartościowego, aby móc skutecznie realizować strategię inwestycyjną towarzystwa. Zaciekawiło mnie takie podejście na polskim rynku funduszy inwestycyjnych — przyznam szczerze, że szukałem niegdyś jakiegoś rzetelnego funduszu inwestycyjnego, który osiągałby lepsze wyniki niż rynek. Czy fundusz akcyjny Legg Mason zatem naprawdę inwestuje w wartość? Postanowiłem sam  sprawdzić, ile prawdy jest w tekście reklamowym znajdującym się na stronie internetowej towarzystwa oraz w jego zapewnieniach. Zapoznałem się głównie z informacjami opublikowanymi przez towarzystwo na stronie internetowej, które później zweryfikowałem w odniesieniu do notowań funduszu akcyjnego na tle rynku i innych funduszy inwestycyjnych oraz do spółek, które fundusz utrzymuje w swoim portfelu. Sprawą numer jeden jest dla mnie rzetelność i słowność w świecie inwestycji. Z tego powodu uważam, że jeśli fundusz deklaruje pewien rodzaj strategii inwestycyjnej, to powinien ją realizować, a nie tylko o niej pisać.